Avancerade operationer

De flesta kirurgiska åtgärder inom mjukdelskirurgi (bukkirurgi mm.), rekonstruktionskirurgi (plastikkirurgi), neurokirurgi samt ortopedisk kirurgi utförs vid de flertalet av konsultklinikerna/djursjukhusen. I ortopedisk kirurgi innefattas även artroskopi (titthålskirurgi av leder) Thoraxoperationer, större neurokirurgiska ingrepp och omfattande ortopediska operationer av typen höftledsprotes, utförs endast vid de större djursjukhusen. Kontakta oss gärna för mer information på info@herrgardsklinken.se

Höftledsprotesoperation införde jag i Sverige 1989 och har sedan dess utfört operationen regelbundet. Åtskilliga hundratals hundar från Sverige och Norge har under åren erhållit en protes och kunnat leva ett normalt och smärtfritt hundliv.

Utvärdering och bedömning inför höftledsprotesoperation kan utföras på alla de kliniker och djursjukhus som jag tjänstgör vid. Operation sker endast på Djursjukhuset i Hässleholm.

Information om förloppet vid en höftledsprotesoperation. Läs dokument »