Anmälan till Kurs Halthund.se SENAST 40 DAGAR FÖRE KURSDATUM

Anmälan är giltig först när inbetalning 6250:- har inkommit till BG 5475-3082 Herrgårdskliniken AB eller SWICH nr: 123 063 75 95

Märk med DITT NAMN och betalande företag. OBSERVERA att betalning måste ske senast 40 dagar innan kursstart. I annat fall måste platsen överlåtas till annan deltagare.

Bekräftelse med schema och information om kursen skickas ut när anmälan är registrerad och betalningen är oss tillhanda. Maximalt antal deltagare per kurstillfälle är 20 stycken. Om kursen blir överbokad gäller turordning efter anmälan.

Acceptans av copyright gällande studiematerial vid projekt Halthund.se :

Undertecknad deltagare på föreläsning/ar i detta projekt är helt införstådd med att allt studiematerial såsom filmer, bilder och kompendier som jag kommer få tillgång till är Ole Frykmans privata material och endast får användas av mig för mitt personliga bruk. Materialet får inte delges någon annan utan Ole Frykmans i förväg meddelade skriftliga medgivande.

Varmt välkommen