Konsultation kirurgi/ortopedi - Ole Frykman

Ole har inte längre någon klinisk verksamhet. Handledning av specialister inom ortopedi och kirurgi och utbildning sker fortfarande efter tidsbokning. 

Under 1-2 dagar hos respektive klinik handleder jag mina aspiranter i deras utbildning till specialister i kirurgi. Här utför vi de vanligast förekommande kirurgiska ingreppen. Vissa specialoperationer, exempelvis höftledsprotes, utförs endast på ett djursjukhus - se under rubriken "Avancerade operationer".

Artroskopi av armbågsled, bogled och knäled utförs av mina aspiranter.

Du som är veterinär kan få hjälp med avläsning av röntgenbilder. Kontakta oss för mer information och prislista.