Konsultation kirurgi/ortopedi - Ole Frykman

Verksamheten är förlagd till flera djursjukhus och djurkliniker i landet - se min planering under rubriken "Samarbetspartners".

Under 1-2 dagar hos respektive klinik handleder jag mina aspiranter i deras utbildning till specialister i kirurgi. Här utför vi de vanligast förekommande kirurgiska ingreppen. Vissa specialoperationer, exempelvis höftledsprotes, utförs endast på ett djursjukhus - se under rubriken "Avancerade operationer".

Artroskopi av armbågsled, bogled och knäled utförs av mina aspiranter.

Bokning eller remittering kan göras till respektive djursjukhus eller djurklinik.
Du är som djurägare eller veterinär kollega naturligtvis välkommen att ta direkt kontakt med lämpligt djursjukhus eller klinik där du får hjälp med bokning till vår mottagning.