Relation- Hund och Människa

Att skapa den viktiga grunden att stå på tror jag är det allra viktigaste i relationen mellan två individer. Tillit och frihet under ansvar är två viktiga komponenter som får hundar att må bra tillsammans med oss. Jag tror inte på en ensidig inriktad träning av hundar. Vi måste ta hänsyn till individen människa och individen hund när vi lär ut våra budskap. Hur mycket vi än tränar hundar och håller kurser för människor lär vi oss hela tiden nya infalsvinklar. Jag tycker att det är viktigt att vi ser bredden i hur vi kan lära hundar. Men en sak som vi aldrig kan hoppa över, det är relationen! Fungerar inte den, fungerar inte vidare inlärning.

Utbildningar - Kyllesjö Hund

  • Valpkurs
  • Grundrelation
  • Enskild träning
  • Ekipage Skogsbrandhund
  • Mentaltest
  • Föreläsningar

Planerade kurser och föreläsningar: klicka här.

Kontakt info@herrgardskliniken.se