Föreläsning Ole Frykman

Endags- eller flerdagarskurser inom mitt veterinära område arrangeras regelbundet i egen regi eller tillsammans med annan kursgivare. Kurserna hålls över hela landet, eller utomlands, och utannonseras här på denna hemsida eller i respektive kursarrangörs katalog.

Enstaka föreläsningar på dagtid eller kvällstid kan utformas enligt ert önskemål.

Målgruppen för ovanstående kurser och föreläsningar kan vara veterinärer, djursjukvårdare eller djurägare.
Beställare är i nuläget såväl djursjukhus och kliniker som hund- och kattorganisationer eller klubbar. Även läkemedelsföretag och utrustningsföretag använder sig av föreläsningsmöjligheten i utbildningssyfte.

För vidare information och bokning av kurser eller föreläsningar kontakta oss på info@herrgardskliniken.se

Föreläsning Ole Frykman