Skogsbrandhund

Utbildning - Kyllesjö Hund

Utbildning av hundar för eftersläckning av skogsbrand.

Under 2018 drog vi igång Sveriges första utbildning i eftersläckningsarbete av skogsbränder för hund och hundförare. När räddningstjänsten har avslutat räddningsinsatsen vid en skogsbrand, ska marken eftersläckas och bevakas. Vid eftersläckningen ska all glöd i marken först upptäckas för att sedan släckas. Detta kallas eftersläckning. Sökningen efter glödhärdarna nere i marken är ett omfattande och kostsamt arbete. Annie Johansson, Kyllesjö-Skog, har ansvarat som privataktör för eftersläckningsprojekt. Hittills har brandutbildad personal patrullerat på stora områden. Men med hjälp av hundar kan vi täcka större delar av markerna. Med hundens hjälp kan vi snabbare upptäcka glödhärdar, vilket gör arbetet mycket mer effektivt. Vi kan hjälpa till i en insats där vi kan förhindra spridning av branden. Dessutom kan vi få ett arbete med vår hund.

På uppdrag av Kyllesjö-Skog i samarbete med Kyllesjö-Hund startar vi nu vägen mot Certifierade Ekipage Skogsbrandhund.

I dagsläget finns Ett certifierat Ekipage. 4 till är på gång!

Utbildare


  Annie Johansson- Kyllesjö Skog:
  Sveriges främsta expert på skogsbränder och naturvårdsbränning. Utbildad i Canada. Varit med på   branden i Västmanland, och i Trängslet, Dalarna samt ansvarade för eftersläckningsarbetet av   branden i Lanna m.m.  Martin Johnsson
  Tjänstgjort som minhundsförare i Bosnien. Yrkesdressör och dressyrchef med olika typer av   specialsökhundar. Medförfattare till Nose-Work och Specialsökhunden.
  Malin Kyllesjö- Kyllesjö-Hund
  Mentaltestdomare och mångårig erfarenhet av hundutbildningar och hundinstruktörsutbildningar.
  Driftsledare, administratör och skogsägare.