Certifierade Ekipage Skogsbrandhund

Malin Kyllesjö och Sångbergets Ripa. Finns i Småland, Jönköpingslän
Erfarenhet av flertal jobb under eftersläckningsarbete.
Ripa är oerhört uthållig och kan arbeta många timmar! 
Referenser finns för hennes fina arbetsinsatser.
Kontakt malin.kyllesjo@herrgardskliniken.se

Madeleine Carlström och Chilli. Finns i Småland, Jönköpingslän.
Har varit med på riktig eftersläckning och presterat på topp.
Kontakt:

Ingela Sörqvist och Cox. Finns i Västra Götaland Bohuslän.
Både Ingela och Cox har erfarenhet av skogsbränder både i det vilda och planerade bränningar.
Kontakt: